http://www.charming-witch.com/

Friday, 3 January 2014

52 Weeks of Creativity


Savęs disciplinavimui ir blogo atgaivinimui nutariau sukurti skiltį: „52 weeks of creativity“. Ir periodiškai atsiskaityti kas nuveikta per savaitę. Nes be darbo nesėdžiu, vis kažką kuriu, bet nieko nerodau, nes atrodo smulkmenos ir niekam neįdomu. O kai norėjau atsiskaityti už praėjusius 2013 metus, pasirodo nieko nedokumentavau. Daugybė mano rankomis padarytų daikčiukų iškeliavo net nenufotografuoti.
Štai, pavyzdžiui, šiemet dviejų metrų Kalėdinę eglę papuošiau savo darbo žaisliukais. Tiek jų prigaminau per du metus, o bent vieną nuotrauką kas matė? Turiu visos eglės, bet efektas yra tik matant ją gyvai. Teks fotografuoti visus žaislus jau nupuošus.
Tad manę ir visus dar čia užklystančius – su nauja pradžia, su Naujaisiais 2014 metais. Lai būna kūrybingi ir dosnūs sveikatos, įsimintinų įvykių, kelionių, darbų!

Для самодисциплины и возрождения блога ради решила создать тег: „52 weeks of creativity“. И периодически отчитываться о результатах за неделю. Вроде без дела не сижу, вечно что-то творю, но ничего не показываю, так как все кажется никому не интересной мелочью. А как захотелось подвести итоги 2013 года, оказалось, что ничего не задокументировано. Множество работ и поделок разлетелись по свету даже не оставив фото на память.
Вот, например, в этом году двухметровую елку украсила игрушками своей работы. Столько их наделала за два года. А хоть одну кто-нибудь видел? Имею только фото всей елки, но эффектно выглядит только вживую. Придется фотографировать уже разобрав праздничные декорации.
В общем, меня и всех еще читающих – с новыми начинаниями и с Новым 2014 годом! Пусть будет творческим и щедрым на здоровье, запоминающиеся события, путешествия и работы!

No comments:

Post a Comment