http://www.charming-witch.com/

Sunday, 26 January 2014

4-th week. Craft Room Transformation

Šią savaitę krausčiausi. Ne, ne iš proto. Ir iš namų manęs niekas dar neišvaro. Užsitarnavau vietą svetainėje. Perkrausčiau darbo stalą su visais rakandais iš kampo katilinėje-ūkio kambarėlyje į kampą po laiptais svetainėje. Štai kaip atrodė mano darbo vieta anksčiau.
 
На этой неделе переселялась. Нет, меня еще не выгоняют из дома :) Как раз наоборот! Заслужила место в гостинной. Переселила рабочий стол и нажитое непосильным трудом материалы из уголка в котельной-подсобке в уголок под лестницей в гостинной. Так выглядело мое рабочее место до этого.O taip darbo stalas atrodo dabar.
А так рабочий угол выглядит теперь.

O štai kaip vieta po laiptais atrodė iki man persikraustant. Tik televizorius stovėjo ant padoresnės spintelės.
А так выглядело место под лестницей до моего переселения. Правда, телевизор стоял на тумбочке более приличного вида.O čia iš neturėjimo ką veikti pasigamino.
А это от нечего делать сообразилось.
Ir į vazą.
И в вазу.

...dar užbaigiau (o gal dar ne?) sagę...
...закончила (а может еще нет?) брошь...

Ir lėlę pradėjau...
И куклу начала... 

No comments:

Post a Comment