http://www.charming-witch.com/

Tuesday, 26 April 2011

Spring and Mushrooms

Ne, aš buvau pradingusi visai ne dėl to, kad apsivalgiau grybų :) Grybų aš apsivalgiau tik vakar :) Mes su vyru visai netikėtai balandžio pirmomis dienomis išlekėm į Tailandą, švęsti savo gimtadienių. Kelionės ataskaita bus kiek vėliau, o dabar vis tik apie grybus.
Не, я пропадала вовсе не из-за того, что грибов объелась :) Ими я объелась только вчера :) А вообще, мы с мужем совершенно неожиданно в первых числах апреля удрали в Тайланд, праздновать дни рождения. Отчет о поездке будеть несколько позже, а пока таки о грибах.
Antrą Velykų dieną išlėlėm į mišką ir pririnkom bobausių! Didžiulį kibirą! Skanu! Apsivalgėm. Matyt todėl ir sapnavau košmarus. Nors protingi žmonės ir Vikipedija sako, kad šie grybai tik sąlyginai valgomi. Bet mes juos valgom seniai. Iki šiol sekmingai. Neatsisakyti gi šeimos tradicijos? O dar jie tokie gražus ir kvapnus! Ir... su pavasariu visus!
На второй день Пасхи выбрались в лес и набрали строчков (почему-то их часто неправильно называют сморчками, хотя это разные грибы)! Большое ведро! Вкууусно! Объелись. Наверное потому и снились кошмары. Хотя знающие люди и Википедия говорят, что эти грибы только условно съедобны. Но мы их употребляем давно. Пока успешно. Не изменять же семейным традициям? А еще они такие красивущие и ароматные! И... с весной всех-всех!