http://www.charming-witch.com/

Friday, 9 April 2010

Always keep your feelings good close

"Laikykite savo jausmus giliai paslėpę"
Paperclay, 44 cm sėdint
Kol kas paskutinė iš Paperclay. Baigiau poką, ir kol kas daugiau nebepirksiu. Pavargau aš jį šlifuot-poliruot. Grįžtu prie kepamu, nors vis viena greičiau nesigauna :( Bet čia jau kitą kartą...
Pagal pirminę idėją vazoje turėjo būti tarakonai. Taip-taip, kuo tikroviškiausi, tuo geriau! Ir lėlė turėjo vadintis "O Jus jau sutramdėt savo tarakonus?" Bet vyras atkalbėjo. Neestetiška jam... O tarakonus galvoje veist estetiška? :) O kas jų neturim, galit prisipažint? Štai! Bet jau yra kaip yra :)"Попридержите свои чувства при себе"
Паперклэй, сидя 44 см.
Пока что последняя из Паперклэя. Закончила пачку и пока больше покупать не буду. Устала я его шлифовать-полировать. Вернусь пока к запекайкам, хотя всё равно ускорить процесс не получается :( Но об этом в следующий раз...
По первоначальной идее в вазе должны были быть тараканы. Да-да! И чем реалистичнее, тем лучше! И кукла должна была называться "А вы уже укротили своих тараканов?" Но супрух отговорил. Не эстетично ему... А тараканов в голове плодить эстетично? А у кого их нет, признайтесь честно? То то же! Но уж будет как есть.Štai ir viskas iš istorijos. Toliau viskas on-line.
Вот и все из истории. Дальше все on-line.

No comments:

Post a Comment