http://www.charming-witch.com/

Wednesday, 15 September 2010

Playing Shakespeare. Sketches-2

E-e-e... rodytis biški gėda su tokiais piešiniais, bet ką jau daryt, jei piešt nemoku... 3D lengviau pasiduoda (labai tikiuosi), nei 2D :( Čia aš ne norint pasirodyti, o kad save disciplinuot, skenuotą piešinį dedu. Baisiausia, kad pirmoji lėlė nebaigta. Hamletas "pasidavė" tik vakar, o tai žiauriai stabdo antros gimimą. Nors beveik viską atskiromis dalimis jau turiu. Liko mistinis procesas, kai iš kruvelės kažkokių neaiškių niekų, skudurėlių, vielučių gimsta lėlė.

Vakar, vargstant su Hamletu, Titanija ir Asilu pamąsčiau, kad ne 2 lėles busiu padariusi per 3 mėnesius, o visas 5. Net 5,5 įskaitant Joriką :) ! Ir kas, kad jos miniatiurinės? Po 8-10 cm ūgio. Vargo su jomis tikrai ne mažiau, nei su didelėm. Hamletas šiandien laukia būti aprengiamas... Viliuosi šiandien-rytoj užbaigt.

Э-э-э... немножко стыдно показываться с такими рисунками, но что делать, если писовать не умею... 3D поддаётся как-то легче (очень на это надеюсь), чем 2D :( Это я не с целью показаться, а чтобы себя дисциплинировать, сканированный рисунок выкладываю. Самое страшное, что первая кукла еще не закончена. Гамлет "капитулировал" только вчера, а это очень тормозит рождение второй куклы. Хотя почти всё для неё по отдельным частям уже имею. Остался мистический процесс, когда из отдельных непонятных фиговинок, тряпочек-проволочек рождается кукла.
Вчера, умучивая собственно Гамлета, Титанию и Осла подумалось, что не 2 куклы за 3 месяца сделаю, а 5. Даже все 5,5 включая Йорика :) ! И что, что они миниатюрные? По 8-10 см росточком? Возни с ними уж точно не меньше, чем со "взрослыми" куклами. Гамлет ждет, что его сегодня оденут. Надеюсь не сегодня-завтра закончить.

No comments:

Post a Comment